Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ve Aydınlatma Metinleri

SEHLEN TURİZM EĞİTİM SAĞLIK YAYIN. İNŞ. SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ özel hayatın gizliliğine saygı duymaktadır. Bu nedenle iletişim halinde olduğu tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlerini korumak amacıyla veri güvenliği ve işleme politikalarını yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir.

SEHLEN TURİZM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

SEHLEN TURİZM KAMERA KAYITLARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

SEHLEN TURİZM KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

SEHLEN KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

SEHLEN GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU